Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 2352 haiku.

Żar z serc to­pi lód,
by nie tęsknić. Ra­zem cud.
Wi­tami­na M.


Cris 21.09.2016r. 

haiku
zebrał 14 fiszek • przedwczoraj, 19:38

ta pa­ni czar­no
i pies ją dra­pał z kotem
nie wie­rzyła - cóż

nieHaiku
 

haiku
zebrał 2 fiszki • 20 października 2016, 16:01

Zos­ta­nie tak, gdyż...
Nie wskrze­sisz mi­nionych chwil.
Boże do­daj sił.


Cris 18.10.2016r. 

haiku
zebrał 20 fiszek • 19 października 2016, 17:45

zam­knął się w sobie
jak żółw ska­mieniał cały
mur be­ton brednia 

haiku
zebrał 7 fiszek • 17 października 2016, 20:35

Góru­je niżej
Sze­leszczą pod stopami
Bar­wy jesieni


Cris 12.10.2016r. 

haiku
zebrał 8 fiszek • 13 października 2016, 11:33

my ma­my kolce
więc słot­na je­sień życia
jeż niesie jabłko 

haiku
zebrał 5 fiszek • 7 października 2016, 14:48

Roz­myślał w ciszy
Choć kil­ka słów usłyszeć
Sa­mot­ności łza


K.A.Sz. 03.10.2016r. 

haiku
zebrał 10 fiszek • 5 października 2016, 16:25

Po­tom­stwo szczęściem
Spoj­rze­niem hipnozuje
Dziec­ko miłości


K.A.Sz. 18.09.2016r. 

haiku
zebrał 5 fiszek • 5 października 2016, 00:58

Choć nie ka­pią łzy
W wielu oczach smu­tek łka
Wyczekiwanie


K.A.Sz. 02.10.2016r. 

haiku
zebrał 10 fiszek • 3 października 2016, 19:18

PO­NIE­DZIAŁEK Z MI­NIATURĄ ALA FYRFLE

Og­niami Kwiatów
Łoso­siem nieba płonie
Je­sień o świcie

***

Zap­rzeczyć sobie
Zap­rzeczyć kobiecości
Być zakonnicą
(Na pod­sta­wie książki Mar­ty Ab­ra­mowicz "Za­kon­ni­ce od­chodzą po cichu")

***

Być niewolnicą
Za­bić swe człowieczeństwo
To zakonnica
(Na pod­sta­wie książki Mar­ty Ur­ba­nowicz "Za­kon­ni­ce od­chodzą po cichu")

***

Deszczo­we ranki
Słoneczne popołudnia
Zielo­na wyspa

***

Haiku nie haiku
Po­daję treść -Hm może
To na­wet jest jazz 

haiku
zebrał 3 fiszki • 3 października 2016, 07:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 01:44Melia sko­men­to­wał tek­st Kobiety trze­ba sza­nować, będzie [...]

dzisiaj, 01:24skorek sko­men­to­wał tek­st Gubimy własną formę, przy­bierając [...]

dzisiaj, 01:00Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Kompulsywna świado­mość in­terwałem rzeczy­wis­tości.  

dzisiaj, 00:28skorek sko­men­to­wał tek­st Śmierć posła Ha­desu

dzisiaj, 00:26PrestonX sko­men­to­wał tek­st Dobry wier­sz to / [...]

dzisiaj, 00:22Cris sko­men­to­wał tek­st Dobry wier­sz to / [...]

dzisiaj, 00:21PrestonX sko­men­to­wał tek­st Niektórzy są za hoj­ni [...]

dzisiaj, 00:19Cris sko­men­to­wał tek­st Niektórym się zda­je, [...]

dzisiaj, 00:15Cris sko­men­to­wał tek­st Niebo za życia

dzisiaj, 00:10PrestonX sko­men­to­wał tek­st przywiąza nie