Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 2461 haiku.

Bez­radną dłonią,
let­nim muśnięciem wiatru.
Cicho we mnie grasz... 

haiku
zebrał 7 fiszek • przedwczoraj, 21:14

Ra­bata kwietna
Pod­le­wana nawozem
Wciąż piek­niej­szą jest
Kon­sekwen­cja człowieka
Mądrość po­dana na czas 

haiku • 12 czerwca 2018, 20:59

W szyszce jodły
Hu­la ciepło ogniska
Żywiczne zdroje
Leczą duszę eterią
Od­radzającą miłość 

haiku • 12 czerwca 2018, 20:11

Szczęście powiedzieć
To w naszym przypadku
Nic nie powiedzieć
Zresztą po co to mówić
Za nas o nas rży zawiść 

haiku • 12 czerwca 2018, 14:44

Szczęście bro­ni się
Prawdą przed za­wiścią jak
Niepodważalną
Niez­niszczalną opowieść
Co jest Białym Potokiem 

haiku • 12 czerwca 2018, 13:41

Cza­sem nie mam słów
Le­piej raczej nie mówić
Tyl­ko podziwiać
Niemym zachwy­tem zostać
Lub star­czy słowo róża 

haiku • 12 czerwca 2018, 12:33

Możesz ty­siąc słów
Lub wys­tar­czą wszys­tkim dwa
Bes­kid Żywiecki
Ziemia cnych ogrodników
Cichych wciąż śpiewem duszy 

haiku • 12 czerwca 2018, 11:32

Dzień za dniem noce
Wielokolorowości
Przepracowane
i nap­rawdę dob­rze jest
Skrom­nie bar­dzo a cudnie 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 12 czerwca 2018, 10:32

Wielodzietnoscią
Od­bu­duje­my Polski
Cud gospodarczy
Nim będzie krzyżem tęcza
Pod­woimy naród nasz 

haiku • 11 czerwca 2018, 13:05

Ko­lac­ja marzeń
Z żoną na balkonie
Ze śpiewem kosów
Chle­bem paszte­tem oraz
Ogórem małosolnym 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 11 czerwca 2018, 12:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:53yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 18:49yestem sko­men­to­wał tek­st W życiu jak na [...]

dzisiaj, 18:47yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 18:46yestem sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 18:45yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystkie czy­ny zwa­ne nieludzki­mi [...]

dzisiaj, 18:44yestem sko­men­to­wał tek­st Kto zna ból, nie [...]

dzisiaj, 18:41yestem sko­men­to­wał tek­st Zsuń na oczy kur­tynę, [...]

dzisiaj, 18:35yestem sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 18:33yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 18:31yestem do­dał no­wy tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]