Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 2464 haiku.

Głod­nych na­kar­mić
Zas­po­koić pragnienie
To być człowiekiem

in­sp, Jan Pa­weł II 

haiku
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 10:48

znikł w horyzoncie
ma­jes­tat wie­cznej prawdy
szczęściem jest wielkim 

haiku
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 00:01

skrzy klej­not życia
dla ko­niczy­ny chwilę
niepostrzerzenie 

haiku
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 16:20

w pro­mienia słońca
skrzy w og­rodzie życia kwiat
na­biera bar­wy 

haiku
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 11:08

Z twoich ra­mion
Wyek­sploato­wany
Opuszczam eden 

haiku
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 10:51

ogród agonii
krwią zak­witły lwie paszcze
lecz wiara żyje 

haiku
zebrał 7 fiszek • przedwczoraj, 10:17

Biało nawiało
Puchem śnieżnym okryta
Kwitnąca wiosna


Cris 18.04.2017r. 

haiku
zebrał 4 fiszki • 18 kwietnia 2017, 13:44

Czując tęsknotę
pus­tki nią nie wypełnisz.
Burzy­ciel­ski ból.


Cris 18.04.2017r. 

haiku
zebrał 2 fiszki • 18 kwietnia 2017, 11:22

w smut­nym spojrzeniu
człowiek klęka przed grobem
z żalem za grzechy 

haiku
zebrał 3 fiszki • 14 kwietnia 2017, 09:38

Ryt­mem potoku
Opływającym kamień
Tym właśnie cisza 

haiku
zebrał 3 fiszki • 14 kwietnia 2017, 08:54
Aktywność

dzisiaj, 03:44Salomon sko­men­to­wał tek­st nie płacz słoneczko przez chmu­ry [...]

dzisiaj, 03:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Wina

dzisiaj, 01:22natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Myślę, więc jes­tem(Kar­tezjusz) Mam władzę, [...]

dzisiaj, 01:17natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Historia się toczy, cze­mu [...]

dzisiaj, 01:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st wskrzeszenie

dzisiaj, 01:09natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Współczesny Ju­dasz nie wyrzu­ca [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st Psychologia to je­den z [...]

dzisiaj, 00:40wdech sko­men­to­wał tek­st Wina

dzisiaj, 00:38nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wina