Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 2448 haiku.

Ek­smis­ja z myśli
Ser­cu ku ucie­sze lżej
War­tość wolności


Cris 21.03.2017r. 

haiku
zebrał 10 fiszek • 22 marca 2017, 18:26

Równaj w górę?
Cielęciem bądź, dostosuj!
Róbmy więc swoje.

Woj­cie­cho­wi Młynarskiemu. 

haiku dnia z 21 marca 2017 roku
zebrał 9 fiszek • 20 marca 2017, 13:37

Uśmiech przedwiośnia.
Kwitną for­sycje, wrzośce...
Na powtórkę czas.


Cris 18.03.2017r. 

haiku
zebrał 8 fiszek • 18 marca 2017, 19:58

przes­trzen­ne fale
zbo­ku na bok przewija
fak­tyczne sceny 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 17 marca 2017, 08:52

kar­miona kłamstwem
wbrew wo­li uwięziona
w śle­pej uliczce15 marzec`17 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 16 marca 2017, 20:31

Utęsknienie łka
Miłych wspom­nień żal- krótko
Nie żeg­nam, bywaj


Cris 15.03.2017r.
de­dykac­ja na drogę* 

haiku
zebrał 10 fiszek • 16 marca 2017, 01:49

Kar­me­lowy smak
ciem­nobrązo­wych oczu.
Przy­wiera do ust.


Cris 06.03.2017r. 

haiku
zebrał 6 fiszek • 7 marca 2017, 19:58

przed­wiosen­na noc
budzi do życia
myśli rój 

haiku • 7 marca 2017, 00:17

Słyszeć melodię
Drżeń płatków kwiatu lilii
To jest modlitwą 

haiku
zebrał 9 fiszek • 6 marca 2017, 15:29

Cisza i ciemność
Wspólnie tworzą potrzebny
Spokój modlitwie 

haiku
zebrał 7 fiszek • 6 marca 2017, 07:15
Aktywność

dzisiaj, 01:16Persiasty sko­men­to­wał tek­st Za każdym ra­zem, kiedy [...]

dzisiaj, 00:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Jestem tak le­niwy, że [...]

dzisiaj, 00:34Salomon wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:33Salomon wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 23:53Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 23:52Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

26 marca 2017, 23:51Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

26 marca 2017, 23:51Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 23:49Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st Szukam Cię

26 marca 2017, 23:48Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st je suis fou