Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 2349 haiku.

NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 25.09.2016

Mądrością flory
Michałko­wym zachwytem
Wrześniowy spacer

***

Ra­dością cierpieć
A sza­leństwo świętością
Być zakonnicą
(Na pod­sta­wie książki Za­kon­ni­ce od­chodzą po cichu)

***

Wiedzą twym wrogiem
A czy­tanie szatanem
Być zakonnicą
(Na pod­sta­wie książki Za­kon­ni­ce od­chodzą po cichu)

***

Posłuszeństwo - Bóg
Umar­twianie zaś szczęściem
Być zakonnicą
(Na pod­sta­wie książki Za­kon­ni­ce od­chodzą po cichu)

***

Szkwał ciał szał zmysłów
Bez­księżyco­we pełnie
Ir­lan­dzkie noce 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 25 września 2016, 13:08

ser­ce się znęca
tyl­ko tru­pa nie bije
poczuj, że żyjesz 

haiku
zebrał 19 fiszek • 22 września 2016, 18:51

Zza mgły je­sień lśni
Zżółkły wspom­nienia lata
Czer­wo­ne liście


K.A.Sz. 21.09.2016r. 

haiku
zebrał 8 fiszek • 22 września 2016, 12:08

ułożył sobie
mar­twą na­turę w głowie
ożywi w tobie 

haiku
zebrał 19 fiszek • 20 września 2016, 22:29

ka­lec­two ziemi
gwiaz­dom spełnia życzenia
tak spa­da człowiek 

haiku dnia z 21 września 2016 roku
zebrał 17 fiszek • 18 września 2016, 20:47

Cze­kasz tam na mnie
Po dru­giej stro­nie świata
Miłość bez granic 

haiku
zebrał 4 fiszki • 16 września 2016, 22:11

Ko­lej­ny wrzesień
Świszczą wiat­rem niesione
Wspom­nień woń chłonę


K.A.Sz. 15.09.2016r. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 16 września 2016, 21:12

upływam życiu
roz­cieńczam je­go błędy
pisząc potocznie 

haiku
zebrał 15 fiszek • 16 września 2016, 19:53

bezpłod­na para
bo­ciany odlatują
z kluczem do nieba 

haiku
zebrał 7 fiszek • 16 września 2016, 18:39

dzi­ka jabłonka
deszcz le­je miłosiernie
po grzbiecie 

haiku
zebrał 5 fiszek • 16 września 2016, 18:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 03:14one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 03:05one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 03:00one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st List do M. 

dzisiaj, 01:10HeLkon sko­men­to­wał tek­st Z mężczyzną trze­ba [...]

dzisiaj, 01:08HeLkon sko­men­to­wał tek­st Na ko­biety trze­ba mieć [...]

dzisiaj, 01:05HeLkon sko­men­to­wał tek­st Zza mgły je­sień lśni Zżółkły [...]

dzisiaj, 01:04HeLkon sko­men­to­wał tek­st Warto wie­rzyć w człowieka. [...] 

dzisiaj, 00:56HeLkon sko­men­to­wał tek­st Sowicie nag­radza­ny cielesną roz­pustą [...]

dzisiaj, 00:50HeLkon sko­men­to­wał tek­st szelest