Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 2348 haiku.

Łykasz powietrze
Zuchwa­le bi­je serce
Wes­tchnieniem szepcze


Cris 09.08.2017r. 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 13 sierpnia 2017, 19:35

Chcę być dziełem Twym
Przyrze­kam py­tać i być
Oświeć i otwórz

in­sp. psalm 119(118) 

haiku
zebrał 11 fiszek • 1 sierpnia 2017, 10:48

Do­pełnione sny
Na ser­cu spoczął motyl
Na kwiecis­tej my


Cris 09.05.2017r. 

haiku
zebrał 5 fiszek • 12 lipca 2017, 21:05

Krop­la do kropli.
Za kroplą kroplę kropla
Go­ni. Se­kund deszcz. 

haiku
zebrał 3 fiszki • 8 lipca 2017, 19:05

Od­dech duszy... Żyj!
Nóż ze słów w dłoni masz.
Myśl za­bija - Ty. 

haiku • 8 lipca 2017, 17:23

Łzą płacze oko.
Miłość za­bija serce.
Chcę więcej Ciebie. 

haiku • 8 lipca 2017, 17:20

białe łabędzie
pływają po jeziorze
spo­koj­na dusza

Odtwórz  

haiku
zebrał 3 fiszki • 5 lipca 2017, 19:00

Na wiet­rze tańczą
Mo­tyle wśród łąk i pól
Fruną płat­ki róż


Cris 26.06.2017r. 

haiku
zebrał 6 fiszek • 27 czerwca 2017, 20:16

gdy łka­nie skrzypiec
na czte­ry stru­ny świata
ave kuleje 

haiku
zebrał 5 fiszek • 22 czerwca 2017, 19:07

czer­wo­ne maki
młoda dziew­czy­na marzy
prze­cud­ne chwile 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 21 czerwca 2017, 21:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 09:39Whitename sko­men­to­wał tek­st To żart Znasz ten [...]

dzisiaj, 09:38JaJo sko­men­to­wał tek­st To żart Znasz ten [...]

dzisiaj, 08:03natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st ... mędrca od głup­ca [...]

dzisiaj, 07:30Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ... mędrca od głup­ca [...]

dzisiaj, 06:51natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 06:50natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st ... mędrca od głup­ca [...]

dzisiaj, 05:52Whitename sko­men­to­wał tek­st To żart Znasz ten [...]

dzisiaj, 02:28lizzie sko­men­to­wał tek­st letnia moc

dzisiaj, 02:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... mędrca od głup­ca [...]