Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 2503 haiku.

gdy łka­nie skrzypiec
na czte­ry stru­ny świata
ave kuleje 

haiku
zebrał 5 fiszek • 22 czerwca 2017, 19:07

czer­wo­ne maki
młoda dziew­czy­na marzy
prze­cud­ne chwile 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 21 czerwca 2017, 21:43

bleb­le bleb­le krzak
bleb­le bleb­le ma liście
nie od parady

------------------
gorzej by­wa z mózgiem, który na siłę tworzy nieHAIKU dla grafomanii

cóż począć
...itd. 

haiku
zebrał 3 fiszki • 18 czerwca 2017, 18:13

W oczach blask tęczy.
Uśmiech serc osusza łzy...
Błogosławieństwo.


Cris 10.06.2017r. 

haiku
zebrał 5 fiszek • 18 czerwca 2017, 17:55

Stra­wa duchowa
Wśród tych nie do spełnienia
Rzeczywistością


Cris 09.06.2017r. 

haiku
zebrał 4 fiszki • 14 czerwca 2017, 21:28

Prze­pad­liśmy już
Nie ura­tuje nas nic
Tyl­ko płoniemy. 

haiku
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 21:38

Białej cegły mur
Kwiaty hor­ten­sji pną się
Wa­biąc ro­je pszczół 

haiku
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2017, 07:04

Kar­miące zmysły
Ser­cem pi­sane listy
Atramentowe


Cris 11.06.2017r. 

haiku
zebrał 5 fiszek • 12 czerwca 2017, 13:46

Bal­dach hortensji
Miodo­wością zapachu
Przy­ciągnął rój pszczół 

haiku
zebrał 5 fiszek • 12 czerwca 2017, 06:42

Zniewa­lająco
Pachną kwiaty pi­woni
Ogród czerwcowy 

haiku
zebrał 4 fiszki • 11 czerwca 2017, 11:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 07:26adamantine sko­men­to­wał tek­st Dalej go nie wyr­wałaś? [...]

dzisiaj, 06:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 06:00rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Chciałam zais­tnieć, by Cię [...]

wczoraj, 23:56Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:55Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:30Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:23Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tischnerowska myśl

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Świado­mie czy nie, [...]

wczoraj, 22:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zasadziłam się w so­bie, [...]