Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 2392 haiku.

Top­nieją głowy
Sumą trzech dni odwilży
Gorący nurt serc 

haiku
zebrał 2 fiszki • 7 grudnia 2017, 14:40

Od­wilż? Jest ciepłem,
Wiat­rem, ziemią święconą
Rzęsis­tym deszczem. 

haiku
zebrał 3 fiszki • 6 grudnia 2017, 16:04

W gąszczu kształtów
Za­pat­rze­nie oczu rodzi
Poczu­cie piękna 

haiku
zebrał 7 fiszek • 5 grudnia 2017, 19:07

Śnieg pomalował
Kształty drzew w cichą biel
Złotem wciąż modrzew 

haiku
zebrał 6 fiszek • 2 grudnia 2017, 11:35

Czar­ne na białym
Ba­nalną praw­da zimy
Kot kupę robi 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 1 grudnia 2017, 18:49

Grud­niowe noce,
Księżyca pełnie. Rolnik
Wciąż szu­ka brony. 

haiku
zebrał 3 fiszki • 1 grudnia 2017, 11:54

skończo­na młodość
wieże sta­rych kościołów
to­ruński piernik 

haiku • 29 listopada 2017, 07:28

Sta­rość przychodzi.
Człek umiera z powodu
Swej włas­nej śmierci. 

haiku • 26 listopada 2017, 11:11

Dzień Ko­lejarza
Dzień Pluszo­wego Mi­sia
Świętuj­my Szabas 

haiku
zebrał 2 fiszki • 25 listopada 2017, 17:32

Zmęczo­ny życiem,
je­sien­ny tułacz wiat­ru -
ucichł od­dech barw. 

haiku
zebrał 9 fiszek • 24 listopada 2017, 15:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 09:53onejka do­dał no­wy tek­st Nie lu­bię od­puszczać [...]

dzisiaj, 09:46cytlopka do­dał no­wy tek­st chora z miłości

dzisiaj, 09:29I.Anna sko­men­to­wał tek­st Niewidzialna obec­ność

dzisiaj, 09:27kati75 sko­men­to­wał tek­st Niewidzialna obec­ność

dzisiaj, 09:26I.Anna sko­men­to­wał tek­st Niewidzialna obec­ność

dzisiaj, 09:25I.Anna sko­men­to­wał tek­st Niewidzialna obec­ność

dzisiaj, 09:25kati75 sko­men­to­wał tek­st Niewidzialna obec­ność

dzisiaj, 09:23kati75 sko­men­to­wał tek­st Niewidzialna obec­ność

dzisiaj, 09:21I.Anna sko­men­to­wał tek­st Niewidzialna obec­ność