Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 2041 haiku.

spa­da pier­wszy śnieg,
niczym pucho­wa kołderka.
dla nie­czułych serc. 

haiku
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 23:07

Mis­ternie wiosną
Dziś ko­ron­ko­wa perli
Przym­ro­zek skruszy


Krys­ty­na Sz. 28.11.2015r.


Odtwórz 

haiku
zebrał 10 fiszek • wczoraj, 01:48

Słychać dźwięki,
prze­bijające mil­cze­nie.
Głębo­kim spoj­rze­niem . 

haiku
zebrał 7 fiszek • 27 listopada 2015, 23:45

Wózek dziecięcy
Od­dam w dob­re ręce

Nie używany 

haiku
zebrał 4 fiszki • 26 listopada 2015, 17:48

de­zer­terzy Ci
wpi­sali w kon­sty­tuc­je
Haiti nasze jest 

haiku
zebrał 2 fiszki • 26 listopada 2015, 11:17

ja­kim cu­dem tyś
tak sobą mnie zajęła
nie wiem w ogóle 

haiku
zebrał 8 fiszek • 25 listopada 2015, 12:56

Optymistyczne
Myśli rządzą choć błądzą
Dro­ga wolności


Krys­ty­na Sz.  24.11.2015r. 

haiku
zebrał 17 fiszek • 25 listopada 2015, 01:31

Top­nieją serca,
roz­grza­ne pro­mieniem uczuć.
Pier­wszy pocałunek. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 24 listopada 2015, 23:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama