Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 1798 haiku.

Smu­tek ma swój kres
Nadzieją lep­sze jutro
Sa­ma przyjemność


krys­ta 21.04.2015r. 

haiku
zebrał 12 fiszek • 21 kwietnia 2015, 20:14

,,znaki,,
auto biust w do­bie gen­der,
po zas­ta­nowieniu się... kim jest
w za­leżności co mu narasta

jest w sta­nie złamać prze­pis, np.
udając część rowerową
Odtwórz 

haiku
zebrał 3 fiszki • 21 kwietnia 2015, 00:00

Wszys­tko stracone
Nag­le jed­nak Nadzieja
Wtem no­wa wiosna.

Odtwórz 

haiku
zebrał 6 fiszek • 19 kwietnia 2015, 22:50

Pył tka ten zły sen,
czas jak szept serc w skał grób mknie,
żal brnie, ten sam dzień. 

haiku
zebrał 5 fiszek • 18 kwietnia 2015, 22:14

Zam­knięta w wersach
Bo szu­kać, znaczy wygrać
Jes­tem elipsą. 

haiku
zebrał 4 fiszki • 18 kwietnia 2015, 12:31

Wios­na przybiegła
Słońce niebo rozświetla
Dziecięcy uśmiech 

haiku
zebrał 5 fiszek • 16 kwietnia 2015, 00:02

Słowa w ser­cu złóż
Czas na opamiętanie
Spokój czys­tych dusz


krys­ta 15.04.2015r. 

haiku
zebrał 18 fiszek • 15 kwietnia 2015, 15:44

na drodze ciszy
kierun­ki zapomnienia
do­gasają sny 

haiku
zebrał 19 fiszek • 14 kwietnia 2015, 21:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100