Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 1746 haiku.

nieHAiKU

Masz wątpli­wości -
Nie zrzu­caj na je­sień dnia
Opuść siebie... tańcz


2012
Odtwórz 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:04

łzy gniewu dziś no­we
nig­dy cię nie dos­trze­gałem
znikłaś w dniu przy­bycia
da­je nadzieję , no­wy sen 

haiku
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:53

haiku nieklasyczne...

zam­knięci w słowach
chłod­nych i la­konicznych
w ciszy tęsknimy 

haiku
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 22:21

żywe wspom­nienia
roz­jarzo­ne się kłębią
co dob­re odeszło
 

haiku
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:53

bez­gwiez­dne noce
ty­siąc i dwu let­ni sen
czy to już miłość
 

haiku
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 20:39

pob­lakłe liście
sma­gane bez­tros­ki­mi
wiat­ra­mi, myśli
 

haiku
zebrał 5 fiszek • 20 października 2014, 21:37

Tańczą płomienie
W po­wiet­rzu is­kierek blask
Przy og­nisku bal


17.10.2014r.
 

haiku
zebrał 16 fiszek • 18 października 2014, 18:41

Od­mien­ność czując
Niesłyszal­ni wśród tłumu
Krzyczą milczeniem.

********************************
Odtwórz 

haiku
zebrał 7 fiszek • 18 października 2014, 16:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100