Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 1892 haiku.

lu­bię cyckać
pod­niebienie wy­pieścić
wy­doj­na krówka 

haiku
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 13:04

His­to­ria prze­mi­nie, lecz możesz powrócić
Za­pisze dal­sze swe stro­ny, obrazy...
Przy­pom­nieć czas do które­go nie możesz już wrócić
Jej pieśń naj­piękniej­sza co płynie w naj­bliższej oddali
Od­tworzyć na pew­no, jak rolę w spektaklu
Wyśnić i w rzeczy­wis­tość obrócić
Życia bieg- wciąż Nam ją nuci. 

haiku • wczoraj, 09:03

Przegłosowane
Tęczy ukłon z no­wym dniem
Płomyk nadziei

Cris 27.07.2015r. 

haiku
zebrał 9 fiszek • przedwczoraj, 11:11

ogień piekielny
tra­wi wszys­tko prócz siebie
mroźne spojrzenie 

haiku
zebrał 2 fiszki • 26 lipca 2015, 09:53

spełnij pragnienie
wy­lewając je nie lzy
szcze­ra pus­tka lśni 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 25 lipca 2015, 09:24

Nikt nie da tobie
ty­le ile de facto
mogę obiecać 

haiku
zebrał 15 fiszek • 24 lipca 2015, 22:47

Ręko bos­ka broń
Bo zło te­go świata jest
We mnie pew­nie też 

haiku
zebrał 9 fiszek • 24 lipca 2015, 20:09

Jed­no mrug­nięcie
Pod po­wieka­mi zdjęcie
Ty i Ja w słońcu


Cris 23.07.2015r. 

haiku
zebrał 17 fiszek • 24 lipca 2015, 10:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100