Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 1769 haiku.

Ukiah... haiku inaczej

słowa kuszące
poezją doz­nań wzniosłych -
Na Zaw­sze Twoja 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:06

smut­ny listopad
świat za­sypa­ny liśćmi
początek zimy 

haiku
zebrał 2 fiszki • 20 listopada 2014, 18:42

ka­wałek szczęścia
krop­la miłości
od­ro­bina serca 

haiku
zebrał 3 fiszki • 19 listopada 2014, 23:08

Chwy­cił róże
Po­lała się krew.
Ran­ny w miłości. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 17 listopada 2014, 23:55

Bu­kiet Twoich słów,
po­ranione kolcami,
krwa­wiące serce. 

haiku
zebrał 3 fiszki • 16 listopada 2014, 22:54

nieHAiKU

Nierządy rządów
Te - wy­muszając tworzą
Życie nieludzkie

Czym pod­gry­zasz się
Od wewnątrz - tym smakują
Ciebie na zewnątrz

Mało mnie lu­bią :)
Dla­te­go wsta­wię so­bie
Sam, więcej fiszek :)

Nie de­cydu­jesz
Z którą głupotą mam
Się zap­rzy­jaźnić

A bar­bi spadło
Abe­cadło, zdążyła
War­knąć że A, Beee...

Gdzie się pojawi
Sza­fy ma­sek gro­madzi -
Umysł kłamliwy

Ty­le przed lustrem
A tak łat­wo straciła
Całą swoją twarz

Leczyć potrzeba
Więc ból cudzych łez szanuj
Gdy cho­re drzewa


Odtwórz 

haiku
zebrał 8 fiszek • 16 listopada 2014, 11:56

Wdzięk róż zachwyca
Ra­baty ukwiecone
Słoneczna jesień


15.11.2014r.
 

haiku
zebrał 14 fiszek • 16 listopada 2014, 03:04

Źre­nic wątły blask,
od­chodzi, mar­twy w czas gwiazd.
Cicho się żegna. 

haiku
zebrał 10 fiszek • 14 listopada 2014, 22:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100