Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 1434 haiku.

tęczo­wy uśmiech
diamen­to­we oczy Twe
urocza miłość 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:37

Wiel­ka­noc gasi
ba mis­te­rium poranka
zmartwychwstanie

mocą radości
w spo­koju ducha płomień
życie rozkwita


składam w Jed­ności moc ra­dości i spo­koju ... Alleluja

aha po­nie­działek będzie mok­ry ... 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:01

zak­witły mlecze
cichy lot mo­tyla
wiosen­ne popołudnie

2014.04.18 

haiku
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 20:36

Sąd ostateczny
strach z su­mienia wyłazi
spokój niewinny 

haiku
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 09:10

Są chwi­le w których
młodzieńcze, nies­pełnione marzenia.
Zmar­twychwstają w nas. 

haiku
zebrał 17 fiszek • przedwczoraj, 15:02

Niefo­rem­ny stan
zwy­cięża śmierć nad formą
świado­mość świeci 

haiku
zebrał 7 fiszek • przedwczoraj, 10:11

Na krzyżu wisi
Pan Je­zus pośród łotrów.
Zmar­twychwsta­niem mym. 

haiku
zebrał 30 fiszek • 16 kwietnia 2014, 22:52

Na sta­wie miłość
po­całun­kiem łabędzi
ser­ce rysuje. 

haiku
zebrał 67 fiszek • 16 kwietnia 2014, 20:15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 14:49 słońiczka do­dał no­wy tek­st Człowiek tworzy i kry­tyku­je [...]

dzisiaj, 14:46 M44G sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo chodzi na wy­sokich [...]

dzisiaj, 14:39 scorpion wy­powie­dział się w wątku Wymiana Listów- Ko­res­pondec­ja Tra­dycyj­na.  

dzisiaj, 14:38 LiaMort sko­men­to­wał tek­st Upadając na dno, zos­ta­wiam [...]

dzisiaj, 14:38 scorpion wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 14:31 Morgul do­dał no­wy tek­st Kłamstwo chodzi na wy­sokich [...]

dzisiaj, 14:31 MyArczi sko­men­to­wał tek­st Niektórym Bóg dał dwie [...]

dzisiaj, 14:30 Marcysia23 sko­men­to­wał tek­st Pomiędzy

dzisiaj, 14:26 Astron sko­men­to­wał tek­st Tak się cza­sem dzieje, [...]

Reklama