Nowe haiku

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane haiku — zgromadziliśmy 1752 haiku.

czy jest coś lep­sze­go niż czas
pier­wszy po­całunek , uśmiech
po­każ mi sen by­cia samotnym 

haiku
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 22:35

Tam gdzie żegnamy
naj­wier­niej­sze przyjaźnie.
Cmen­tarz dla zwierząt.

Odtwórz 

haiku
zebrał 18 fiszek • wczoraj, 11:48

Z gracją opadł liść
Sze­leszczące serduszko
Trys­ka czerwienią


24.10.2014r.
 

haiku
zebrał 8 fiszek • przedwczoraj, 21:51

Już nie ma Replay.
Dzi­siaj mówię Ga­me Over.
Ab­so­lut­ny End. 

haiku
zebrał 5 fiszek • 23 października 2014, 23:58

Małe miasteczko
Pe­wien Pan ja­kiejś Pani
Umi­la wieczór 

haiku
zebrał 3 fiszki • 23 października 2014, 23:35

kroplę po krop­li piję , ciszę
w to­bie tyl­ko od­najdując
le­ki na miłość 

haiku
zebrał 4 fiszki • 23 października 2014, 23:13

nieHAiKU

Masz wątpli­wości -
Nie zrzu­caj na je­sień dnia
Opuść siebie... tańcz


2012
Odtwórz 

haiku
zebrał 8 fiszek • 23 października 2014, 00:04

łzy gniewu dziś no­we
nig­dy cię nie dos­trze­gałem
znikłaś w dniu przy­bycia
da­je nadzieję , no­wy sen 

haiku
zebrał 3 fiszki • 22 października 2014, 22:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99